POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: sadowskafotografia.pl oraz jej subdomen.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Sadowska Fotografia ul. Niecała 16/2 05-230 Kobyłka, sadowska.katarzyna@interia.eu
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Prowadzenie newslettera
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
  4. Pixel Facebooka – kod gromadzący i przetwarzający dane o użytkownikach Facebook odwiedzających stronę sadowskafotografia.pl, zarządzany przez Facebook, przez 365 dni

2. Zbieranie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, operacyjności Witryny, korzystaniem z formularza kontaktowego dostępnych w Witrynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.
 2. Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane Użytkowników Witryny zbierane w ramach formularza kontaktowego udostępnionych w Witrynie, przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi przesłanej przez Użytkownika lub ewentualnie przedłożenia oferty, jeśli Użytkownik o nią poprosił. 
 3. W przypadku, w którym Użytkownik, za pomocą funkcjonalności Witryny, wyrazi zgodę, dane są przetwarzane w celach marketingowych KATARZYNA SADOWSKA FOTOGRAFIA, na potrzeby przekazywania informacji handlowych (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2019 r. poz. 123 oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) przez  operatora: cyber_Folks (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem https://www.lh.pl/. Operatorem jest LH.pl Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/26 61-581 Poznań.

4. Okres przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:

 1. Podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałam je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sama ustalę, że się zdezaktualizowały. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics.
 2.  w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.
 3.  dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Każda osoba udzielająca danych osobowych bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego na adres sadowska.katarzyna@interia.eu w dowolnym momencie ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i bycia poinformowanym o ich przenoszeniu. Wszelkie uwagi dotyczące danych osobowych należy kierować na adres sadowska.katarzyna@interia.eu.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych lub będą używane do reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.
 2. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu.
 3. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników strony www.sadowskafotografia.pl
 4. Więcej informacji na temat plików cookies i konfiguracji przeglądarek dostępnych jest pod adresami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.