REGULAMIN

REZERWACJA SESJI

 1. Termin sesji najlepiej umówić z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Sesje wykonuję od poniedziałku do piątku w godzinach porannych.
 3. Rezerwacja sesji jest ważna po ustaleniu terminu oraz wpłacie określonego w wysokości 100 zł bezzwrotnego zadatku za sesję. Pozostała część płatna jest w dniu sesji.
 4. W momencie ustalania terminu sesji decydujesz się na konkretny pakiet, którego nie możesz zmienić po sesji. Będziesz mieć możliwość dokupić dodatkowe kadry.
 5. Rezerwując sesję zdjęciową w moim studio oświadczasz, że zapoznaliście się z moim dorobkiem artystycznym i w pełni akceptujecie formę i styl przeze mnie prezentowane.
 6. Po ustaleniu terminu sesji ustalamy szczegóły i wizje dotyczące naszej sesji, tak, abym mogła zrealizować Twoje pragnienia i oczekiwania.
 7. Zmiana terminu sesji jest możliwa, ale pamiętaj, że może to znacznie przedłużyć czas oczekiwania na wolny termin.
 8. Odwołanie sesji wiąże się z utratą wpłaconego zadatku.
 9. Nie ma możliwości przeniesienia zadatku na rezerwację innej sesji lub na innego klienta.
 10. W wyjątkowych sytuacjach (głównie ze względów zdrowotnych lub rodzinnych) zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu sesji. W takim przypadku nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze zobowiązania lub koszty wynikające z przygotowania do sesji.
 11. Bierzesz odpowiedzialność za zdrowie osób biorących udział w sesji oraz fotografa. W związku z czym sesje, w których którakolwiek z osób uczestniczących na sesji byłaby chora zostają przesunięte, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu osób trzecich (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z mną).

SESJA ZDJĘCIOWA

 1. Sesje zdjęciowe wykonuję w moim przydomowym studiu w Kobyłce.
 2. Bardzo proszę o przyjechanie na sesję o ustalonej porze. Spóźnienie spowoduje skrócenie czasu sesji o czas spóźnienia.
 3. Obecność osób trzecich na sesji powinien być wcześniej ustalona i potwierdzona.

PO SESJI

 1. W ciągu 2 dni od sesji wysyłam galerię wyselekcjonowanych zdjęć do wyboru.
 2. Gotowe zdjęcia po edycji w wersji elektronicznej otrzymasz w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym zakończyłaś wybór zdjęć w galerii online.  Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego.
 3. Gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej wysyłane są poprzez link wetransfer.com, który aktywny jest przez 7 dni od wysłania.
 4. Obrobione zdjęcia otrzymujesz w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe zdjęcie jest płatne wg cennika podanego na stronie.
 5. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Surowy materiał jest usuwany z dysków po okresie 6 miesięcy od sesji chyba, że klient wyraził zainteresowanie i sprecyzował termin zamówienia dodatkowych ujęć z tej sesji.
 6. Po otrzymaniu zdjęć w wersji elektronicznej potwierdzasz wybór zdjęć do druku. Odbitki są gotowe w ciągu 21 dni. Wydrukowane materiały są wysyłane za pośrednictwem paczkomatu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zastrzegam sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów przez Was lub osoby trzecie.
 2. Nie można kopiować surowych zdjęć z galerii online. Nie można tworzyć zrzutów ekranu oraz udostępniać w mediach społecznościowych zdjęć, które nie zostały poddane edycji lub noszą znaki wodne chroniące zdjęcia przed kopiowaniem.
 3. Zobowiązuję się do ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez Waszej wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów niż wskazane poniżej oraz nieudostępnianie żadnych Waszych danych osobowych innych niż imiona. Informacja o przetwarzaniu Waszych danych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://www.sadowskafotografia.pl, a biorąc udział w sesji akceptujecie jej warunki.

VOUCHER

 1. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera na sesję fotograficzną w prezencie wg obowiązujących pakietów. Do ceny pakietu proszę doliczyć 30 zł za Voucher.
 2. Klientów posiadających i realizujących voucher na sesję fotograficzna obowiązuje regulamin sesji zdjęciowej.
 3. Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.
 4. Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu, chyba że specjalna promocja określa inną jego ważność.
 5. Data ważności vouchera zawarta na zaproszeniu jest datą wyznaczającą termin umówienia się na sesję fotograficzną a nie jej realizacji.
 6. Zmiana terminu sesji voucherowej: termin sesji można zmienić maksymalnie 2 razy, odwołanie sesji kolejny raz / próba jej przesunięcia skutkuje nieważnością vouchera i koniecznością opłacenia kolejnej sesji wg zasad obowiązujących w regulaminie sesji.
 7. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.